Entreprenad Ice Cleaning

Vi utför entreprenad hos kunder med blandade behov. Allt från borttagning av limrester till rengöring inom livsmedel eller rena saneringsarbeten. Kontakta oss för att se om vi kan hjälpa dig med dina problem. Titta gärna på filmen för att få en uppfattning om vad vi kan utföra.

Blästring med kolsyreis är en revolutionerande rengöringsmetod med kolsyreis-pellets (C0² i fast form) som blästermaterial. Processen är ett mycket miljövänligt, effektivt och tidsbesparande alternativ till traditionella, industriella rengöringsmetoder. Vi erbjuder ett heltäckande program av isbläster till industrier och entreprenörer i alla storlekar. Våra produkter kommer från en av världens ledande tillverkare vad gäller både kvalitet och produktutveckling.