Blästring med garnetteknik

Vi utför Entreprenad med Garnetsand ihop med våra Ibimar blästerutrustningar.
  • Vi är duktiga på mindre jobb, som exempelvis båtbotten blästring.
  • Vi har stor kunskap inom området förbehandling av stål innan korrosionskyddsmålning.
  • Vår blästersand dammarväldigt lite och är godkänd för att jobba med i innerstadområden. Naturligtvis dammar det material vi blästrar bort och varje objekt måste hanteras och täckas in för att skydda omgivningen.

KONTAKTA OSS FÖR OFFERT !