Slitskyddskeramik

Slitskyddskeramik är ett samlingsnamn för keramer baserade på aluminiumoxid. Applikationen styr vilken halt av aluminiumoxid som skall användas. Vårt basutbud har ett aluminiumoxidinnehåll mellan 92-96%.
Den här typen av slitskyddskeramik används i rännor, matare, och rörsystem. Keramiska produkter används vid finare fraktioner ( 0 – 94 mm ), beroende på fallhöjd och vinkel.

Keramisk rörstos

Keramsik matare

Keramsika standardmodeller