Kolsyreis

Blästring med kolsyreis är en revolutionerande rengöringsmetod med kolsyreis-pellets (C0² i fast form) som blästermaterial. Processen är ett mycket miljövänligt, effektivt och tidsbesparande alternativ till traditionella, industriella rengöringsmetoder. Vi erbjuder ett heltäckande program av isbläster till industrier och entreprenörer i alla storlekar. Våra produkter kommer från en av världens ledande tillverkare vad gäller både kvalitet och produktutveckling.