Stallmattor - Gris

Grupphållning grisar

Problem som klöv och ledbesvär är sjukdomar, liksom hälta, som blir alltmer orsak till avlivning av suggor i grupphållning.

Att få grupphållning att fungera md högpresterande djur genom smidighet och rörelsefrihet, tillsammans med led- och klövhälsa är avgörande faktorer.

Konventionella betonggolv är för hårda och ger skrapsår, särskilt i liggande området.

Konsekvenser:
  • Att ligga ner och ta sig upp på hårda golv är ansträngande och påverkar negativt det normala liggbeteendet.
  • Ledsvullnad.
  • Led och "Wall horn" nöts under liggtiden.
  • Mekanisk försvagning av klövarna.
  • Skador är entrĂ©er för sjukdomsalstrande organismer.
  • I viss utsträckning även svår hälta.

Ring för offert!

grismattor

Gummimattor för
suggor i grupp