Teknologi Garnet Blästermedia

Greenline Garnet är en ren naturprodukt av mineralen Almadit, som är fri från giftiga tungmetaller och kvarts. Mineralens extrema hårdhet gör att avverkningen går mycket snabbt.

Med Greenline Garnet blästrar du upp till dubbelt så många kvadratmeter per timme med ner till hälften så mycket material, jämfört med konventionella engångsblästermedel. Minskade arbets- och materialkostnader och mindre materialhantering. Hög densitet (2,4) begränsar spridning av materialet och ger mycket låg dammbildning. minimerad spridning i naturen, förbättrad arbetsmiljö.

Greenline Garnet kan återvinnas och återanvändas 3-8 gånger med bibehållen kvalitet. Detta ger dig som Garnet Greenline kund stora ekonomiska fördelar.

Greenline Garnet skarpkantade hårda korn ger en jämn ytprofil på 50-75 microns. Kornstorlekens sammansättning ger en hög reningseffekt och penetrerar väl in i rost och kavitationsgropar.

Greenline Garnet är fritt från järn. Kan användas på alla typer av stål, inkl. rostfritt och aluminium. Detta underlättar godkännande vid inspektion av blästrade ytor.

Hög dammbildning är det vanligaste klagomålet vid blästring. Med Greenline Garnets blästermedel reduceras dammbildningen radikalt, jämfört med traditionellt engångsblästermedel.

Greenline Garnet är ett kvartsfritt blästermedel som inte innehåller några farliga tungmetaller. Varje Garnetkristall är skarp, tung och hård. När den slår mot stålet med en hastighet av 800km/timme, slås den inte i småbitar som andra blästermedel. Det gör att dammbildningen blir mycket låg.

  • Materialets höga densitet ger låg dammbildning.
  • Minimal störning och dammspridning på närliggande miljöer.
  • Bättre sikt för blästeroperatören.
  • Ljusare arbetsmiljö eftersom materialet är ljust.
  • Mindre förbrukning av blästermedel ger mindre städning av använt blästermedel, vilket ger minskade städkostnader.