Välkommen till KSL

KSL Sverige är ett företag som jobbar med en bred portfölj produkter till Gruvor/Mineralhantering, Industri/Energi och Lantbruk. Vi är väldigt duktiga på förarbetsmetoder inför ytbehandling, oavsett om det är nya projekt eller renoveringar.
Vi jobbar med moderna metoder när det gäller borttagning av gamla beläggningar, såsom UHWP (vattenblästring), RPR (induktionsvärme), Ice Cleaning (kolsyreis) och Sandblästring med Garnetsand.
Vi kallar oss också experter när det gäller Gummi, där vi har lång erfarenhet.
Inom mineralhantering är det främst tungt slitskydd med legerade slitplåtar och alminiumoxid-keramer som är vårt expertområde. Till lantbruk levererar vi främst stallmattor, höbalspressremmar, remlås, transportband, verktyg och slang.
Vi är numera också samordnare för ytskyddsgruppen.se

rundbalspress

Lantbruk

iceIbix

Blästring & Ice Cleaning

slang

Slangar

verktyglamporVäskor

Verktyg, Lampor &
Väskor

kompositBetong

Komposit &
Betongprodukter

HeavyDutySlitskydd

Heavy Duty Slitskydd